Hans Krieger

Piet heeft in Purmerend al weer wat jaren geleden een complex project tot een in alle opzichten goed einde weten te brengen: de sanering van een zwaar vervuild terrein (voormalige gasfabriek), de vervanging van een beweegbare brug én het bouwrijp maken van het eerder genoemde terrein werd in één project gecombineerd. Alle functies waren gesitueerd op een druk knooppunt dicht bij de binnenstad. Door zijn aimabele manier van optreden wist hij de betrokken partijen en stakeholders te verbinden zonder de zakelijkheid van de verantwoording voor het project uit het oog te verliezen. Voor mij als wethouder was het prettig dat de bestuurlijke antenne van Piet goed ontwikkeld was.

 Piet is een techneut met verbindende capaciteiten en dat is in projectenland geen vanzelfsprekende kwaliteit.

Martin Visser

Of Piet nu als ondernemer voor kansen gaat, als directeur een onderneming leidt of als projectmanager verantwoordelijk is voor het realiseren van projectdoelen, hij mobiliseert en verbindt mensen om dat te doen wat nodig is om ideeën om te zetten in daden en daarmee ambities te verwezenlijken. In de rol van projectmanager bouwt hij daartoe een netwerk, waarin hij intensieve contacten onderhoudt met alle stakeholders, waarmee hij enerzijds zelf alle, soms tegengestelde, belangen goed kan wegen en anderzijds de dialoog tussen die stakeholders van brandstof kan voorzien zodat consensus wordt bereikt over de uiteindelijke keuzes. Daarnaast draagt hij zorg voor een goede bezetting van zijn projectteam, waardoor die keuzes ook adequaat kunnen worden omgezet in de realisatie van het project. Door zijn ervaring heeft Piet altijd snel inzicht in de politiek-bestuurlijke context en is hij snel ingewerkt in de organisatie van de opdrachtgever. Deze vaardigheden maken Piet bijzonder effectief als projectmanager. 

Michel Dubelaar

Piet is in staat om projecten te realiseren in complexe omgevingen, zowel politiek als stedelijk. Als geen ander is hij in staat om invloeden te stroomlijnen en te balanceren tussen verschillende belangen. Piet luistert goed, is resultaatgericht en houdt de focus op consensus. Hij creëert draagvlak en synergie, hij weet risico’s te beheersen en maakt kansen van problemen. Dat is knap. Dat is Piet. Piet is een zwaargewicht met een bloedhekel aan budgetoverschrijdingen en uitloop van de planning. Hij zal zijn opdrachtgevers dan ook altijd ontzorgen en de verantwoordelijke politieke bestuurder in de luwte houden.

Alex Oostendorp

'Deskundigheid is ‘overal’ te vinden, maar is tegelijkertijd ook geen doorslaggevende reden voor succes. Daarmee maak je in moeilijke situaties namelijk niet het verschil. Piet doet dat wel: door een mooie combinatie van vakmanschap, enthousiasme, optimisme en mensenkennis. Piet kan op alle niveaus mensen bij een project betrekken en motiveren. Of het nu om bestuurders, bewoners of belangengroeperingen gaat. Ik heb Piet meegemaakt als projectleider in Enkhuizen, waar alleen deze combinatie van eigenschappen voor een succesvolle realisatie kon zorgen.'

Jan Franx

Piet bewaakt projecten en weet te voorkomen dat er overschrijdingen plaatsvinden. Hij weet door zijn jaren lange ervaring waar hij over spreekt en brengt dat ook over aan zijn opdrachtgevers. Samen met die opdrachtgevers en uitvoerders komt hij vaak tot pragmatische oplossingen die beter passen binnen de begroting zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeleverd. Bij problemen kan Piet heel snel schakelen en hij is ook altijd bereikbaar voor iedereen.

Anne Kolmer

Piet Conijn heeft een brede ervaring op verschillende vakgebieden. Daarbij heeft hij met name veel ervaring in projectmanagement waarbij zijn mensgerichte eigenschappen hem goed van pas komen. Hij is veel betrokken geweest bij aanbestedingstrajecten. Al met al een ervaren en open manager die op tal van projecten goed inzetbaar is.

Harry Wenink

Ik heb Piet leren kennen als directeur van een ingenieursbureau en als bemiddelaar. In die rol heb ik hem leren kennen als iemand die een groot analytisch vermogen heeft en creatief is in het vinden van oplossingen. 

Wim Jan Schotten

Piet is een echte teamspeler. Kan met iedereen van patatbakker tot bestuurder goed overweg. Hij is creatief in het vinden van oplossingen en houdt een sterke focus op het projectresultaat.

Contact

Met onderstaand formulier neemt u contact met mij op. Ik bel u terug en vervolgens kijken we hoe ik als project- of procesmanager, interim- of omgevingsmanager een rol kan spelen in uw organisatie of project.

Piet Conijn
+31 (0) 6 53 40 79 54
info@proout.nl
Het formulier is succesvol verzonden.
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.